نرخ پرش (bounce rate)

برای موفقیت در هر پروژه ای، داشتن آماری دقیق و کلی از وضعیت آن پروژه امری ضروریه.

وبسایت ها نیز از این قائده مستثنی نیستند.

موفقیت یک وبسایت به عوامل بسیار زیادی وابستگی داره که یکی از آنها داشتن آمار و اطلاعات دقیق از رفتار بازدیدکنندگان سایته.

پس با ما همراه باشید….

نرخ پرش