سه گانه آرکتایپ

سه گانه آرکتایپ

مکان شما: خانه / سه گانه آرکتایپ

تعریف آرکتایپ (Archetype) یا کهن الگو

آرکتایپ کاربرد های زیادی در علوم و هنر های مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، نمایشنامه نویسی، داستان نویسی و تحلیل اسطوره ها دارد. واضح است که تعریف آرکتایپ در هر یک هر حوزه های ذکر شده بسته به دیدگاه و نگرش آن حوزه متفاوت است و مصداق های آن یکسان نمیباشد.

با این حال میتوان یک تعریف تقریبا کلی از آرکتایپ داشته باشیم  :

یک الگو، یک مدل، یک فرد، یک حرف، یک نمونه که به نظر می‌رسد الگوها و مدل‌ها و افراد و حرفها و نمونه‌های دیگر، تقلید کامل آن هستند و یا لااقل شباهت زیادی را به آن دارند. در حدی که برای مثال می‌توان همیشه از آنها استفاده کرد.

البته آرکتایپ در مفاهیم ادبی معنای “قدیمی بودن” و “کهن بودن” میدهد اما در اکثر علوم مدیریتی اجتماعی و یا اقتصادی آرکتایپ معنای  “گویا ترین مثال” یا “کاملترین مثال”را به خود میگیرد. یونگ عقیده داشت در درون ضمیر هر فرد بخشی تاریک تر و ناشناخته تر وجود دارد که اسم آن را ناخودآگاه جمعی گذاشت. ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار بخشی از ذهن است که مختص به اموری است که فرد در آن امور اختیار کامل ندارد.

به طور مثال امور حیاتی بدن مانند تنفس، کارکرد قلب و غیره ..

مثالی واضح تر از ناخودآگاه رانندگی است، فرد در ابتدا تمرین زیادی برای رانندگی میکند و برای ترمز کردن، تعویض دنده نیاز به فکر کردن و سپس انجام آن دارد.

اما به مرور زمان این امور به ذهن نا خودآگاه سپرده شده و فرد بعد از مدتی رانندگی، تمام امور را بدون نیاز به فکر کردن انجام میدهد.

در مورد ضمیر ناخود آگاه نیز به همین صورت است; رفتار ها و طرز فکر هایی که بعد از مدتی به ضمیر ناخودآگاه ما سپرده شده و بخشی از وجود ما شده است و ما بطور کامل به آهنها دسترسی نداریم، به بیانی دیگر جزوی از شخصیت ما شده است.

در اینجا ما به سه آزمون ” آرکتایپ” میپردازیم که به سه بخش زیر میپردازیم :

  • آزمون آرکتایپ یونگ
  • آزمون آرکتایپ زنانه
  • آزمون آرکتایپ مردانه

آزمون آرکتایپ مردانه

آزمون کهن الگوی اسطوره ای مردان با تفسیر ضمیر ناخودآگاه منطقی، شمارا در توسعه فردی و شغلی و درک بهتر منطق و فلسفه زندگی خود یاری میدهد.

شروع آزمون

آزمون آرکتایپ یونگ

اگر میخواهید بدانید در کدام مرحله از زندگی خود هستید و به یک خودآگاهی نسبی برسید و استعدادهای درونی خود را کشف کنید، انجام آزمون کهن الگوی قهرمان دورن (آرکتایپ یونگ) می تواند برای شما مفید باشد.

شروع آزمون

آزمون آرکتایپ زنانه

آزمون الگوی اسطوره ای زنان با تفسیر ضمیرناخودآگاه احساسی، شمارا در‌توسعه احساسی و شناخت مهمترین نیازها و خواسته های زندگی یاری میدهد.

شروع آزمون