طراحی لوگو پایااستون

طراحی سایت پایااستون

مجموعه تولیدی گروه وکارخانجات معادن پایااستون با دربرداشتن معدن لاشتر اصفهان وهمچنین تراورتن بژوکرم آوج درسنگبری نیایش و دیگر زیرمجموعه های خود که همگی مجهز به دستگاههای مدرن می باشد در عرضه تولید سنگ با کیفیت، خدماتی درخورمصرف کنندگان ارائه می کند.